Biểu phí dịch vụ tín dụng và dịch vụ thanh toán chuyển nhượng bất đổng sản

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG
VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Áp dụng cho Khách hàng cá nhân – Hiệu lực từ 15/12/2021
 
STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ (chưa bao gồm thuế GTGT)
A BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÍN DỤNG
I Mượn hồ sơ tài sản bảo đảm
1 Các loại tài sản Thoả thuận, TT 200.000 VNĐ/ tài sản/ lần
2 Hồ sơ cho mục đích hoàn công TSBĐ/ làm thủ tục sang tên Thoả thuận, TT 500.000 VNĐ/ tất cả các lần xuất để hoàn thành thủ tục hoàn công, sang tên
II Thay đổi Tài sản bảo đảm
1 Theo yêu cầu của khách hàng
1.1 Tiền gửi/ Giấy tờ có giá do IVB phát hành Thoả thuận, TT 100.000 VNĐ/ tài sản/ lần
1.2 Tài sản khác Thoả thuận, TT 200.000 VNĐ/ tài sản/ lần
2 Theo yêu cầu của IVB Miễn phí
III Phí cấp biên nhận thế chấp 100.000 VNĐ/ tài sản/ lần
IV Phí cấp bản sao Tài sản bảo đảm Thoả thuận, tối thiểu:
• Xác nhận sao y bản chính của IVB: 100.000 VND/ tài sản/ lần.
• Dịch vụ hỗ trợ sao y công chứng: 200.000 VND/ tài sản/ lần, chưa bao gồm Phí sao y công chứng và phí photocopy theo thực tế phát sinh tại các cơ quan công quyền.
V Xác nhận bản chính Tài sản bảo đảm, chứng từ có giá đang thế chấp, cầm cố theo yêu cầu khách hàng 100.000 VNĐ/ hồ sơ
VI Phí cấp giấy xác nhận dư nợ 50.000 VNĐ/ bản
VII Phí trả nợ trước hạn (*) Mức tối thiểu:
- Trong năm thứ 1: 3%/số tiền gốc trả trước hạn
- Trong năm thứ 2: 2%/số tiền gốc trả trước hạn
- Trong năm thứ 3: 1%/số tiền gốc trả trước hạn Kể từ năm thứ 4 trở đi: miễn phí trả nợ trước hạn.
VIII Phí cam kết rút vốn (*) Thoả thuận, tối thiểu 100.000 VNĐ/ hợp đồng
B DỊCH VỤ THANH TOÁN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
1 Dịch vụ thanh toán chuyển nhượng bất động sản 0,15% tổng giá trị thanh toán hộ,
TT 500.000 VNĐ