TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn với mục đích là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đáp ứng nhu cầu thanh toán của Doanh nghiệp bằng các phương tiện thanh toán như chuyển tiền, ủy nhiệm chi, séc ….  

 

Đối tượng:

Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Tiện ích:

 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
 • Giao dịch tại bất kỳ Chi nhánh/PGD nào trong hệ thống IVB
 • An toàn, chính xác, bảo mật trong các giao dịch thanh toán
 • Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ quản lý tài khoản như: ngân hàng trực tuyến, thu chi hộ, quản lý dòng tiền …

  

Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND và ngoại tệ
 • Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 1.000.000 VND
 • Lãi suất: lãi suất không kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ).
 • Phí: theo biểu phí của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

 

Hồ sơ:

 • Giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở tài khoản doanh nghiệp
 • Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp
 • Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp

 

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.