DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Từ ngày 01/07/2009, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) chính thức đưa vào hoạt động dịch vụ lưu ký chứng khoán. Đến với dịch vụ lưu ký chứng khoán của IVB, chúng tôi cam kết rằng chứng khoán và tiền gửi kinh doanh chứng khoán của khách hàng sẽ được quản lý một cách an toàn, bảo mật bởi một hệ thống hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, phục vụ nhanh chóng, tận tình và chu đáo.

 

1. Quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của khách hàng tại IVB.

2. Thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền cho các lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng trên Sở Giao dịch chứng khoán.

3. Thông báo và thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của khách hàng và theo chỉ thị của khách hàng trừ trường hợp thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông và biểu quyết.

4. Thực hiện lưu ký chứng khoán cho khách hàng và tái lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD).

5. Thực hiện rút chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.

6. Cung cấp dịch vụ cầm cố chứng khoán ( tùy theo chính sách của ngân hàng tại từng thời điểm).

7. Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán ( tùy theo chính sách của ngân hàng tại từng thời điểm).

8. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong vòng 24 giờ làm việc.

9. Hàng tuần, hàng tháng, cung cấp Báo cáo Danh mục đầu tư của khách hàng tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc qua Internet.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.