Dịch vụ Ngân quỹ

Cung cấp các dịch vụ ngân quỹ với nhiều tiện ích đáp ứng các nhu cầu của Doanh nghiệp

CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

Chuyển tiền trong nước thông qua hệ thống IVB và liên ngân hàng