TIỀN GỬI KỲ HẠN LINH HOẠT

Đối tượng:
Khách hàng cá nhân và tổ chức được phép gửi Tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của pháp luật và IVB.

 


Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND / USD
 • Mức gửi tối thiểu: 5.000.000 VND / 200 USD
 • Kỳ hạn gửi: tối thiểu 07 ngày
 • Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ
 • Lãi suất: theo lãi suất của kỳ hạn ngắn hơn liền kề
 • Rút vốn gốc trước hạn khi có nhu cầu


Lợi ích dành cho Khách hàng:

 • Kỳ hạn gửi linh hoạt tùy theo nhu cầu của khách hàng
 • Hưởng lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ số ngày gửi
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh
 • Được cầm cố, thế chấp vay vốn tại IVB và các TCTD khác
 • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.