DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI SẢN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tiện ích:

  • An toàn và bảo mật.
  • Được kiểm tra tài sản trong giờ làm việc của IVB.

 

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại IVB và có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo quản tài sản tại hệ thống IVB.

 

Loại tài sản bảo quản:

  • Giấy tờ có giá được nhận theo quy định của IVB.
  • Tài liệu quan trọng: là hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của khách hàng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, di chúc, văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và các tài liệu quan trọng khác phù hợp với quy định của IVB.

 

Thủ tục:

  • Xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  • Lập Giấy đề nghị bảo quản kiêm bảng kê tài sản.
  • Ký Hợp đồng bảo quản tài sản và Biên bản giao nhận tài sản.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.