TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN THÔNG THƯỜNG

Đối tượng:

Khách hàng có nhu cầu và được phép gửi tiền có kỳ hạn theo quy định của pháp luật.

 

Tiện ích:

  • Lãi suất cạnh tranh
  • Kỳ hạn gửi linh hoạt
  • Được cầm cố, thế chấp vay vốn tại IVB và các TCTD khác
  • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba

Đặc điểm:

  • Loại tiền: VND, USD
  • Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND/ 200 USD
  • Phương thức trả lãi: cuối kỳ/ định kỳ
  • Lãi suất: lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ)
  • Rút vốn gốc trước hạn khi có nhu cầu

Hồ sơ:

 

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.