Gói tài trợ khách hàng doanh nghiệp ngành logistics

Gói tài trợ khách hàng doanh nghiệp ngành logistics

Tài trợ nhà thầu tại các dự án IVB thu xếp vốn

Giúp Nhà thầu/nhà thầu phụ tại các dự án do IVB tài trợ/thu xếp vốn hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian thực hiện dự án

Tài trợ đối tác của các Khách hàng được IVB cấp tín dụng

Đáp ứng nhu cầu giao dịch và tín dụng của Đối tác bao gồm: dịch vụ tài khoản thanh toán, cho vay và bảo lãnh.

Cho vay ủy thác tại IVB

Niềm tin vào đối tác tin cậy

Gói phí dịch vụ

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch với ưu đãi tốt nhất

Gói tài trợ xuất nhập khẩu ngành dệt may

Gói hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Khách hàng Doanh nghiệp Dệt may bao gồm các ưu đãi về lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí dịch vụ.