GÓI TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DỆT MAY

Gói hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Khách hàng Doanh nghiệp Dệt may bao gồm các ưu đãi về lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí dịch vụ.

 

Đối tượng:
Khách hàng doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính trong ngành Dệt may (mã ngành 13, 14, 4641, 4771).

Lợi ích:

 • Tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn
 • Ưu đãi về lãi suất tiền gửi, lãi suất vay vốn
 • Ưu đãi về phí giao dịch tài khoản, tài trợ thương mại
 • Ưu đãi về tỷ giá mua bán ngoại tệ


Đặc điểm:

 • Hình thức tài trợ: tài trợ nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ
 • Mục đích tài trợ: bổ sung vốn lưu động
 • Thời hạn cho vay theo từng KUNN không quá 06 tháng
 • Lãi suất cho vay chỉ từ 5.5%/năm cho VND và 1.8%/ năm cho USD
 • Tỷ lệ tài trợ tối đa đến 100% nhu cầu vốn và 95% tùy theo hình thức tài trợ
 • Ưu đãi khác:
 • Miễn phí dịch vụ chi lương
 • Giảm 30% phí chuyển tiền trong nước và chuyển tiền đi quốc tế
 • Miễn phí chuyển tiền về quốc tế
 • Giảm 50% phí phát hành L/C, phí thanh toán L/C, phí thanh toán nhờ thu
 • Miễn phí Phí ký hậu vận đơn, phí thông báo L/C, phí thông báo nhờ thu
 • Ưu đãi về lãi suất tiền gửi và tỷ giá mua bán ngoại tệ

……..

 

Điều kiện tham gia:

Khách hàng thỏa điều kiện vay vốn theo quy định của IVB và theo gói tài trợ.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.