THẺ GHI NỢ IVB VISA

Ích lợi

 • Chủ động quản lý tài khoản chi tiêu của bạn
 • Tài khoản được hưởng lãi theo quy định của IVB
 • Tiện lợi mua sắm trực tuyến
 • Được chấp nhận tại hơn 30 triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới
 • Dễ dàng rút tiền tại bất kỳ máy ATM nào có nhãn hiệu Visa
 • Tận hưởng đặc quyền và chương trình khuyến mãi IVB
 • An toàn và tiện lợi với công nghệ bảo mật:
  • 3D Secure
  • Tiêu chuẩn thẻ Chip-EMV

Đối tượng phù hợp

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Người Việt Nam hay nước ngoài
 • Có tài khoản thanh toán tại ngân hàng Indovina

Cách thức đăng ký

 • Điền vào đơn đăng ký thẻ ghi nợ IVB bằng cách tải đơn pdf hoặc lấy tại bất kỳ chi nhánh nào của IVB
 • Chứng từ bổ trợ
  • Giấy tờ chứng minh cá nhân
 • Liên hệ chi nhánh / phòng giao dịch của IVB gần nhất để đăng ký.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114