LÃI SUẤT

LÃI SUẤT TIỀN GỬI

Hiệu lực từ ngày 08/09/2020
  DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN
Đồng Việt Nam (VND)
Số tiền tối thiểu 5,000,000 5,000,000
Tiền gửi thanh toán (%/năm) 0.20 0.20
Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)
KỲ HẠN LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tuần 0.20       0.20      
2 Tuần 0.20       0.20      
3 Tuần 0.20       0.20      
1 Tháng 3.50       3.70      
2 Tháng 3.70   3.69   3.80   3.79  
3 Tháng 3.90   3.89   3.90   3.89  
6 Tháng 5.30   5.24   5.50   5.44  
9 Tháng 5.60   5.50   5.80   5.69  
12 Tháng 6.80   6.60   7.00   6.78  
13 Tháng 6.90   6.67   7.10   6.86  
18 Tháng 7.00   6.67   7.10   6.77  
>= 24 Tháng 7.00   6.57   7.10   6.66  
Đô la Mỹ (USD)
Số tiền tối thiểu 200.00 200.00
Tiền gửi thanh toán (%/năm)    
Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)
KỲ HẠN LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tháng                
2 Tháng                
3 Tháng                
6 Tháng                
9 Tháng                
12 Tháng                
13 Tháng                
18 Tháng                
24 Tháng                

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM LINH HOẠT

Hiệu lực từ ngày 13/05/2020
KỲ HẠN ĐÔ LA MỸ (USD) ĐỒNG VIỆT NAM (VND)
Định kỳ nộp tiền Định kỳ nộp tiền
1M 2M 3M 6M 1M 2M 3M 6M
Số tiền tối thiểu         200,000 200,000 200,000 200,000
Không kỳ hạn         0.20 0.20 0.20 0.20
6 Tháng         6.00 5.90 5.80  
9 Tháng         6.20   5.80  
12 Tháng         7.00 6.80 6.40 6.00
24 Tháng         7.20 7.00 6.50 6.10
36 Tháng         7.30 7.10 6.60 6.20
48 Tháng         7.40 7.20 6.70 6.30
5 - 15 Năm         7.50 7.30 6.80 6.40

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.