Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,690
  Chuyển khoản: 22,700
  Bán
  22,850
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,680
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,670
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,967
  Chuyển khoản: 26,249
  Bán
  26,648
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,597
  Chuyển khoản: 16,784
  Bán
  17,434
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,958
  Bán
  18,905
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 23,911
  Bán
  25,451
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,718
  Chuyển khoản: 31,048
  Bán
  31,558
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,868
  Bán
  2,987
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 195.47
  Chuyển khoản: 197.64
  Bán
  200.78
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,569
  Chuyển khoản: 16,756
  Bán
  17,017
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 677.30
  Bán
  705
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 809
  Bán
  840
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,524
  Bán
  3,858

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00