Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,995
  Chuyển khoản: 23,005
  Bán
  23,155
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,985
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,975
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 27,118
  Chuyển khoản: 27,411
  Bán
  27,789
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,346
  Chuyển khoản: 17,541
  Bán
  18,179
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,969
  Bán
  18,882
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,343
  Bán
  25,871
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 31,207
  Chuyển khoản: 31,542
  Bán
  32,013
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,911
  Bán
  3,028
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 208.32
  Chuyển khoản: 210.62
  Bán
  213.67
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,940
  Chuyển khoản: 17,131
  Bán
  17,376
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 730.30
  Bán
  761
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 807
  Bán
  837
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,513
  Bán
  3,834

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00