Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 24,805
  Chuyển khoản: 24,855
  Bán
  25,145
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 24,795
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 24,785
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 26,303
  Chuyển khoản: 26,588
  Bán
  27,078
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,039
  Chuyển khoản: 16,221
  Bán
  16,686
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,835
  Bán
  18,657
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 26,621
  Bán
  28,267
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,785
  Chuyển khoản: 31,115
  Bán
  31,733
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,122
  Bán
  3,260
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 159.96
  Chuyển khoản: 161.78
  Bán
  164.92
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 18,114
  Chuyển khoản: 18,316
  Bán
  18,800
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 683.30
  Bán
  712
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 771
  Bán
  835
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,433
  Bán
  3,734

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00