Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,140
  Chuyển khoản: 23,150
  Bán
  23,260
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,130
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,120
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,919
  Chuyển khoản: 26,200
  Bán
  26,444
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,984
  Chuyển khoản: 16,165
  Bán
  16,715
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 16,824
  Bán
  17,578
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,079
  Bán
  25,458
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 28,848
  Chuyển khoản: 29,159
  Bán
  29,471
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,943
  Bán
  3,047
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 213.15
  Chuyển khoản: 215.50
  Bán
  217.53
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,432
  Chuyển khoản: 16,617
  Bán
  16,777
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 745.30
  Bán
  772
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 786
  Bán
  812
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,308
  Bán
  3,574

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00