Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,135
  Chuyển khoản: 23,145
  Bán
  23,345
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,125
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,115
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 24,023
  Chuyển khoản: 24,285
  Bán
  24,693
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,776
  Chuyển khoản: 15,955
  Bán
  16,618
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,495
  Bán
  18,397
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 23,471
  Bán
  24,972
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 28,008
  Chuyển khoản: 28,310
  Bán
  28,813
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,903
  Bán
  3,025
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 169.18
  Chuyển khoản: 171.09
  Bán
  173.97
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,418
  Chuyển khoản: 16,603
  Bán
  16,885
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 652.30
  Bán
  678
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 778
  Bán
  810
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,455
  Bán
  3,772

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00