Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,525
  Chuyển khoản: 22,535
  Bán
  22,735
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,515
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,505
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,163
  Chuyển khoản: 25,437
  Bán
  25,877
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,955
  Chuyển khoản: 16,136
  Bán
  16,803
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,558
  Bán
  18,496
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,024
  Bán
  25,614
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,089
  Chuyển khoản: 30,412
  Bán
  30,966
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,844
  Bán
  2,968
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 195.09
  Chuyển khoản: 197.26
  Bán
  200.72
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,499
  Chuyển khoản: 16,685
  Bán
  16,972
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 682.30
  Bán
  712
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 811
  Bán
  844
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,549
  Bán
  3,896

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00