Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 25,200
  Chuyển khoản: 25,240
  Bán
  25,460
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 25,190
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 25,180
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 27,048
  Chuyển khoản: 27,341
  Bán
  28,091
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,834
  Chuyển khoản: 17,024
  Bán
  17,505
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 18,209
  Bán
  18,972
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 27,486
  Bán
  29,069
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 32,178
  Chuyển khoản: 32,523
  Bán
  33,354
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,187
  Bán
  3,313
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 156.75
  Chuyển khoản: 158.53
  Bán
  162.24
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 18,515
  Chuyển khoản: 18,722
  Bán
  19,282
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 700.30
  Bán
  727
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 779
  Bán
  841
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,481
  Bán
  3,770

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00