Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,135
  Chuyển khoản: 23,145
  Bán
  23,245
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,125
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,115
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 27,097
  Chuyển khoản: 27,390
  Bán
  27,625
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,704
  Chuyển khoản: 16,892
  Bán
  17,438
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,230
  Bán
  17,997
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,796
  Bán
  26,211
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 29,597
  Chuyển khoản: 29,915
  Bán
  30,211
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,942
  Bán
  3,045
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 218.76
  Chuyển khoản: 221.17
  Bán
  223.15
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,833
  Chuyển khoản: 17,023
  Bán
  17,178
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 747.30
  Bán
  775
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 798
  Bán
  824
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,421
  Bán
  3,706

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00