GÓI PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Với Gói phí dịch vụ của IVB, Khách hàng cá nhân sẽ được cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch với ưu đãi tốt nhất.

 

- Loại tiền: VNĐ. 

- Gói phí dịch vụ ưu đãi:

STT

Sản phẩm/Dịch vụ

 

Gói Cơ bản

Gói Đặc biệt

Gói VIP

I

PHÍ CHUYỂN TIỀN

1

CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC NGOÀI HỆ THỐNG (Trên kênh trực tuyến và tại quầy)

1.1

Chuyển tiền thường tại quầy

a

Chuyển tiền thường

 

 Giảm 50%

Miễn phí

Miễn phí

b

Chuyển gấp (khách hàng yêu cầu chuyển tiền ngay tức thì không phụ thuộc phiên giao dịch)

Giảm 50%

 

Miễn phí

Miễn phí

c

Chuyển tiền đi cho người nhận bằng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

 

 Giảm 50%

 

Miễn phí

Miễn phí

1.2

Chuyển tiền thường trên kênh trực tuyến

a

Chuyển tiền thường

 

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

b

Chuyển tiền đi cho người nhận bằng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

 

 Giảm 50%

 

Miễn phí

Miễn phí

1.3

Chuyển tiền nhanh 24/7 (bao gồm chuyển tiền nhanh đến số thẻ, số tài khoản hoặc qua mã QR…)

 

 Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Chuyển tiền quốc tế

2.1

Chuyển tiền qua CUB

a

Nhận chuyển đến/

 

 Theo biểu phí IVB

 Giảm 50%

Miễn phí

b

Chuyển tiền đi

 

Theo biểu phí IVB

 

Giảm 50%

 

Miễn phí

2.2

Chuyển tiền quốc tế khác

a

Nhận chuyển tiền đến

 Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

Miễn phí

b

Chuyển tiền đi

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

 

Miễn phí

II

PHÍ THẺ

1

Premium Card 

1.1

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

1.2

Phí thường niên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Visa Debit Card   

2.1

Phí phát hành

 

 Theo biểu phí IVB

 Giảm 50%

Miễn phí

2.2

Phí thường niên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3

Visa Credit Card  

3.1

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3.2

Phí thường niên/

 

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

Miễn phí

III

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

1

SMS Banking- Smart Notify

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí sử dụng Online Banking

 

Miễn phí/

Miễn phí

Miễn phí

3

Phí sử dụng Mobile Banking

 

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

IV

GIAO DỊCH TẠI QUẦY

1

Phí quản lý tài khoản

 

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Rút tiền tại quầy (từ TKTT hoặc từ nước ngoài chuyển về) khác tỉnh nơi mở TK

 

Theo biểu phí IVB

 

Giảm 50%

 

Miễn phí

 

3

Phí kiểm đếm (Áp dụng khi KH rút tiền mặt/chuyển khoản đi trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền vào TK)

 

Theo biểu phí IVB

 

Giảm 50%

 

Miễn phí

 

4

Sao kê đột xuất TK và giấy báo có/báo nợ (sao kê lại hoặc sao kê giao dịch cũ trên 1 năm)

Theo biểu phí IVB

 

Giảm 50%

 

Miễn phí

 

 

- Điều kiện tham gia: Chỉ cần duy trì số dư bình quân tối thiểu hàng tháng theo mức đã đăng ký, Khách hàng sẽ được MIỄN PHÍ tham gia gói với hàng loạt các ưu đãi miễn giảm phí.

Nội dung

 

Gói Cơ bản/

 

Gói Đặc biệt

 

Gói VIP

 

Số dư bình quân hàng tháng tối thiểu

2,000,000

10,000,000

50,000,000

Phí Gói dịch vụ (chưa bao gồm VAT)

50,000

200,000

490,000

Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch IVB gần nhất để được tư vấn và đăng ký tham gia.

Hotline 1900 588 879

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114