Internet Banking

Giao dịch ngân hàng mọi lúc mọi nơi chỉ với tài khoản mở tại IVB và một máy tính kết nối Internet

Chuyển tiền nhanh NAPAS 247

Thực hịên giao dịch chuyển tiền ngoài giờ hành chính kể cả vào ngày nghỉ, ngày lễ mà người nhận vẫn có thể nhận ngay lập tức