Tiền gửi thông thường

Giúp Doanh nghiệp bảo toàn nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và tối đa hóa lợi ích nguồn vốn

Tiền gửi kì hạn linh hoạt

Kỳ hạn gửi linh hoạt phù hợp thời gian nhàn rỗn của nguồn vốn

Tiền gửi trực tuyến

Tiết kiệm thời gian – Vô vàn tiện ích

Tiền gửi tự động

Giảm thiểu về thủ tục giao dịch cho Khách hàng

Tra cứu Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn