Dịch vụ thanh toán an toàn trực tuyến Verified By Visa (VBV)

Dịch vụ thanh toán an toàn trực tuyến Verified By Visa (Vbv) với thẻ Ngân Hàng TNHH Indovina

Kích hoạt thẻ

Kích hoạt thẻ mang tiện ích đến khách hàng. 

Công nghệ Visa Paywave

Chủ thẻ đơn giản chỉ cần vỗ nhẹ thẻ hoặc đặt cách thiết bị đọc trong phạm vi 2.5 đến 4cm đã có thể được xử lý thanh toán