Giới thiệu về ngân hàng Indovina

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990 theo Giấy phép Đầu tư số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Giấp phép hoạt động số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992. Hiện nay, IVB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2019. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank – CUB) của Đài Loan. Đến cuối năm 2018, vốn điều lệ của IVB là 193 triệu USD, trong đó VietinBank và Cathay United Bank mỗi bên góp 96,5 triệu USD.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Cam kết - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành ngân hàng chuyên biệt có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

 

Sứ mệnh

Mang đến hiệu quả tài chính cho nhà đầu tư, khách hàng, cộng đồng và nhân viên. Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực.

 

Cam kết

Thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng bằng dịch vụ nhanh chóng, nhiệt tình, chuyên nghiệp, thân thiện và uy tín.

 

Giá trị cốt lõi

1. CHÍNH TRỰC: Khách quan, minh bạch và ngay thẳng trong công việc và trong mọi môi trường làm việc; Thượng tôn pháp luật, tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ.
2. CHUYÊN NGHIỆP: Tinh thần trách nhiệm cao; có mục tiêu và cách thức làm việc hiệu quả đem lại năng suất công việc cao, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, đối tác và cộng đồng; Nhận diện xa, sớm, kiểm soát tốt rủi ro và luôn có phương án dự phòng trong mọi tình huống.
3. HỢP TÁC: Phối hợp làm việc hiệu quả với các bên liên quan trên cơ sở hài hòa lợi ích, hạn chế, ngăn ngừa rủi ro phát sinh; Xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên sự hỗ trợ, tin tưởng, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau.
4. THÍCH ỨNG & CẢI TIẾN: Chủ động nhận diện và đón đầu xu thế trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các cơ hội và thách thức; Học hỏi, nghiên cứu để đưa ra các ý tưởng cải tiến hoặc giải pháp mới nhằm gia tăng hiệu quả công việc.
5. CHUYỂN ĐỔI SỐ: Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ và chuyển đổi số; Học hỏi, ứng dụng công nghệ, tư duy định hướng số để tối ưu hóa hiệu suất và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Sơ đồ tổ chức