BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

Đặc điểm:

- IVB cam kết bằng văn bản với Bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh.

- IVB cung cấp nhiều hình thức bảo lãnh đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp:

  • Bảo lãnh dự thầu
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh bảo hành
  • Bảo lãnh cho Chủ đầu tư dự án IVB tài trợ; IVB thay mặt Chủ đầu tư hoàn trả cho người mua/thuê mua nhà số tiền ứng trước nếu Chủ đầu tư không giao nhà theo đúng tiến độ đã cam kết.

Tiện ích:

- Gia tăng mức độ tín cậy, uy tín với đối tác.

- Thủ tục đơn giản và nhanh chóng.

- Phí bảo lãnh cạnh tranh.

- Dễ dàng tra cứu bảo lãnh online.

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

- Hồ sơ tài chính.

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.