Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay bổ sung vốn lưu động là sản phẩm vay ngắn hạn phục vụ mục đích bổ sung vốn thanh toán trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Đặc điểm:

- Thời gian vay: tối đa 12 tháng.

- Loại tiền vay: VND, USD.

- Tài sản đảm bảo: tiền gửi, bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa….

 

Tiện ích:

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Phương thức vay linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng: vay từng lần, vay theo hạn mức tín dụng.

- Thời gian vay linh hoạt.

- Thủ tục vay đơn giản, giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

 

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

- Hồ sơ tài chính.

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.