Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền thông qua hệ thống ngân hàng và liên ngân hàng

Chuyển tiền quốc tế

IVB cung cấp cho các khách hàng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài một cách an toàn, nhanh chóng, với mức phí hợp lý, cạnh tranh

Kiều hối

Nhận tiền quốc tế qua Western Union và qua SWIFT