Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán trả ngay (UPAS L/C)

Thỏa mãn nhu cầu của nhà xuất khẩu và cả nhà nhập khẩu

Chương trình vay ưu đãi từ Đài Loan

Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam khi nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan