TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

"Tiền gửi Online tại IVB" là sản phẩm tiền gửi lãi suất cao thông qua dịch vụ Internet Banking, thao tác nhanh chóng và không cần tới quầy giao dịch

Đối tượng áp dụng:

 Khách hàng cá nhân

Đăc điểm:

 Kỳ hạn từ 1 tuần đến 24 tháng

 Số tiền gửi tối thiểu: 2,000,000 VND/100 USD

 Tùy chọn phương thức lĩnh lãi và tái tục

 Lãi suất hấp dẫn

 Giao dịch 24/7 kể cả ngày nghỉ/ngày lễ

Điều kiện thủ tục:

Khách hàng cần có tài khoản thanh toán tại IVB và đăng ký sử dụng dịch vụ IVB Internet Banking.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.