TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

"Tiền gửi trực tuyến doanh nghiệp" đáp ứng nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn của Khách hàng Doanh nghiệp thông qua Ngân hàng điện tử (Internet Banking) nhằm tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi và sử dụng các dịch vụ tiện ích của IVB.

Đối tượng:

Khách hàng Doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại IVB và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của IVB.

Tiện ích:

- Tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi

- Hoàn toàn chủ động trong giao dịch

- Tiết kiệm thời gian và chi phí họat động của Doanh nghiệp

- An toàn và bảo mật tuyệt đối

- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh

Đặc điểm:

- Loại tiền: VND

- Mức gửi tối thiểu: 10.000.000 VND

- Kỳ hạn gửi: từ 1 tuần đến 60 tháng

       - Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ

       - Lãi suất: lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ)

       - Rút vốn gốc trước hạn khi có nhu cầu

Hồ sơ:

- Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với IVB)

- Giấy đăng ký dịch vụ Internet Banking tại IVB

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114