TÀI TRỢ ĐỐI TÁC

Đối tượng:

Khách hàng Doanh nghiệp có hoạt động cung ứng dịch vụ, phân phối sản phẩm, thi công, mua bán với Khách hàng được IVB cấp tín dụng.

 

Tiện ích:

- Thủ tục vay vốn, phát hành bảo lãnh đơn giản và nhanh chóng

- Lãi suất và phí cạnh tranh

- Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong quan hệ đối tác sản xuất kinh doanh

- Hỗ trợ quản lý dòng tiền thanh toán từ bên thanh toán

 

Đặc điểm:

- Gói sản phẩm bao gồm: dịch vụ tài khoản thanh toán, tài trợ (cho vay, bảo lãnh).

- Loại tiền: VND và ngoại tệ (phù hợp với quy định quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước).

- Thời hạn tài trợ: linh hoạt theo đề nghị của Doanh nghiệp và theo Hợp đồng kinh tế giữa Đối tác và Khách hàng được IVB cấp tín dụng.

- Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Khoản phải thu từ Hợp đồng kinh tế…

 

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với IVB)

- Hồ sơ tài chính

- Hồ sơ vay vốn/bảo lãnh

- Hồ sơ tài sản bảo đảm

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.