DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN MẶT

Dịch vụ thu hộ tiền mặt là dịch vụ IVB thực hiện thu và kiểm đếm tiền mặt tại các văn phòng, trụ sở của Khách hàng hoặc tại các địa điểm do Khách hàng chỉ định, vận chuyển tiền về kho quỹ của IVB và nộp vào tài khoản Khách hàng tại IVB.

 

Đối tượng

Khách hàng có doanh số thu tiền mặt lớn và thường xuyên, có mạng lưới đại lý lớn, muốn nhanh chóng nộp tiền vào tài khoản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiện ích

 • Giảm thiểu rủi ro trong việc kiểm đếm, vận chuyển và lưu trữ tiền mặt
 • Tập trung tiền mặt vào tài khoản thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Quản lý khoản phải thu nhanh chóng và hiệu quả

Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND
 • Loại hình dịch vụ:
 • Thu hộ tại trụ sở của Khách hàng
 • Thu hộ tại địa điểm do Khách hàng chỉ định
 • Tần suất: định kỳ tuần, tháng hoặc khi phát sinh.
 • Phí: theo biểu phí của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

Hồ sơ:

 • Hồ sơ mở TKTT tại IVB (nếu Khách hàng chưa có tài khoản)
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.