CGV

- Giảm ngay 50.000 tại CGV cho thẻ IVB Visa Contactless

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Tối đa 250 mã/ngày

- Áp dụng cho thanh toán bằng thẻ IVB Visa contactless tại các rạp

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

GRAB

- Giảm ngay: 50.000 cho khách hàng mới, 20.000 cho khách hàng cũ - khi thanh toán bằng thẻ IVB Visa trên ứng dụng Grab

- Grab Bike/ Grab Car: 80 mã/ngày cho KH mới, 120 mã/ngày cho KH cũ

- Grab Express, Grab Food, Grab Mart: 40 mã/ngày cho KH mới, 60 mã/ngày cho KH cũ

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi cho chủ thẻ IVB Visa

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Chỉ áp dụng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021

MAI LINH TAXI

- Giảm 20.000 cho thẻ IVB Visa Contactless với hóa đơn 50.000 tại Mai Linh taxi.

- Áp dụng tại HN và HCM, thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

- Tối đa 360 mã/ngày

- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ

- Không tách hóa đơn cho 01 lần thanh toán

- Thời gian: 15/12/2020 - 30/06/2021