GÓI TÀI TRỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NGÀNH LOGISTICS

Đối tượng:

 • Khách hàng doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính trong nhóm ngành Logistics (Mã ngành 5210 – 5224 – 5229 – 4933 – 5022 – 5012)
 • Khách hàng thỏa điều kiện vay vốn theo quy định IVB và gói tài trợ.

 

Lợi ích:

 • Tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn
 • Ưu đãi về lãi suất vay vốn
 • Ưu đãi về phí dịch vụ
 • Ưu đãi về thẻ tín dụng cho doanh nghiệp và cán bộ nhân viên

Đặc điểm:

 • Phương thức tài trợ: Cho vay hạn mức / Cho vay từng lần
 • Mục đích tài trợ: Bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thời hạn cho vay:

+    Vay ngắn hạn: Tối đa 12 tháng

+   Vay trung dài hạn: Tối đa 240 tháng

 • Lãi suất cho vay:

+   Vay ngắn hạn: Chỉ từ 7.19%/năm

+   Vay trung dài hạn: Chỉ từ 8.80%/năm cố định 06 tháng / 9.10%/năm cố định 12 tháng

      -    Các ưu đãi khác:

 • Miễn phí dịch vụ Tài khoản số chọn
 • Miễn phí Phí quản lý tài khoản
 • Miễn phí phí thường niên năm đầu tiên thẻ tín dụng KHDN, thẻ tín dụng cho các nhân viên của KHDN.
 • Ưu đãi phí dịch vụ tại quầy bao gồm:
 • Miễn phí Dịch vụ chi lương
 • Miễn phí phí chuyển tiền trong nước
 • Giảm tối đa 50% phí chuyển tiền quốc tế (không áp dụng đối với chuyển tiền nhanh IVB-CUB)
 • Giảm tối đa 70% phí giao dịch tài khoản
 • Giảm tối đa 70% phí dịch vụ liên quan đến tín dụng

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.