Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,675
  Chuyển khoản: 22,685
  Bán
  22,835
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,665
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,655
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,989
  Chuyển khoản: 26,271
  Bán
  26,678
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,680
  Chuyển khoản: 16,868
  Bán
  17,519
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,957
  Bán
  18,904
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,053
  Bán
  25,606
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,831
  Chuyển khoản: 31,162
  Bán
  31,666
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,869
  Bán
  2,989
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 196.05
  Chuyển khoản: 198.23
  Bán
  201.41
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,590
  Chuyển khoản: 16,777
  Bán
  17,044
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 678.30
  Bán
  706
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 813
  Bán
  844
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,544
  Bán
  3,882

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114