Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,280
  Chuyển khoản: 23,340
  Bán
  23,620
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,270
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,260
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 24,563
  Chuyển khoản: 24,831
  Bán
  25,394
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,167
  Chuyển khoản: 15,340
  Bán
  16,095
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,022
  Bán
  17,999
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,947
  Bán
  26,716
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 28,557
  Chuyển khoản: 28,865
  Bán
  29,547
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,925
  Bán
  3,067
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 163.80
  Chuyển khoản: 165.65
  Bán
  169.44
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,999
  Chuyển khoản: 17,190
  Bán
  17,575
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 668.30
  Bán
  700
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 758
  Bán
  794
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,286
  Bán
  3,595

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00