Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 25,210
  Chuyển khoản: 25,260
  Bán
  25,487
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 25,200
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 25,190
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 26,646
  Chuyển khoản: 26,935
  Bán
  27,392
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,155
  Chuyển khoản: 16,338
  Bán
  16,791
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 18,126
  Bán
  18,941
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 26,968
  Bán
  28,596
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,991
  Chuyển khoản: 31,324
  Bán
  31,902
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,168
  Bán
  3,304
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 160.60
  Chuyển khoản: 162.42
  Bán
  165.35
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 18,283
  Chuyển khoản: 18,487
  Bán
  18,946
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 684.30
  Bán
  712
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 774
  Bán
  838
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,479
  Bán
  3,780

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00