GIẢM PHÍ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

Nhằm hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng Indovina (IVB), IVB chính thức giảm một số mức phí chuyển tiền thanh toán trong nước, với thời hạn hiệu lực đến 30/06/2022, cụ thể như sau:

 

  1. Đối với khách hàng cá nhân:

STT

Dịch vụ

Mức phí (chưa gồm thuế GTGT)

I

CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

2

Ngoài hệ thống IVB

2.1

Cùng Tỉnh/Thành phố

a

< 500 triệu VND

9.000 VND/món

b

≥ 500 triệu VND

0,01%

Max 450.000 VND

c

Chuyển gấp (khách hàng yêu cầu chuyển tiền ngay tức thì không phụ thuộc phiên giao dịch)

0,015%

Min: 23.000 VND 
Max: 750.000 VND

2.2

Khác Tỉnh/Thành phố 

Outside Province/City 

a

< 500 triệu VND

9.000 VND/món

b

≥ 500 triệu VND

0,025%

Min: 23.000 VND 
Max: 750.000 VND

c

Chuyển gấp (khách hàng yêu cầu chuyển tiền ngay tức thì không phụ thuộc phiên giao dịch)

0,025%

Min: 23.000 VND 
Max: 950.000 VND

 

  1. Đối với khách hàng doanh nghiệp:

 

STT

Dịch vụ

Mức phí cho tài khoản VND (chưa gồm thuế GTGT)

II

CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

2

Chuyển tiền đi

2.2

Ngoài hệ thống IVB

 

a. Số tiền chuyển < 500 triệu VND và chuyển trước 15:00 giờ (chứng từ hợp lệ) 

(Sau 15:00 áp dụng mã phí A031)

0,013%

Min: 13.000 VND

 

b. Số tiền chuyển ≥ 500 triệu VND (chứng từ hợp lệ)

0,02% 

Min: 23.000 VND

Max 950.000 VND

2.7

Trích tài khoản chuyển tiền cho người nhận bằng CMND

0,03%

Min 13.000 VND

Max 950.000 VND 

 

Chi tiết biểu phí đầy đủ, Quý khách vui lòng tra cứu Mục Biểu phí TẠI ĐÂY

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.