Tiền gửi thông thường

Giúp Doanh nghiệp bảo toàn nguồn vốn nhàn rỗi một cách an toàn và tối đa hóa lợi ích nguồn vốn

Tiền gửi trực tuyến

Tiết kiệm thời gian – Vô vàn tiện ích

Tiền gửi kỳ hạn linh hoạt

Đáp ứng nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn theo ngày của Doanh nghiệp nhưng vẫn tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi

Tra cứu Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn