TIỀN GỬI KỲ HẠN LINH HOẠT

Tiện ích:

 • Kỳ hạn gửi linh hoạt phù hợp thời gian nhàn rỗn của nguồn vốn
 • Hưởng lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ số ngày gửi
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh
 • Được cầm cố, thế chấp vay vốn tại IVB và các TCTD khác
 • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba

Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND
 • Mức gửi tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Kỳ hạn gửi: tối thiểu 07 ngày
 • Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ
 • Lãi suất: lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của IVB (công bố theo từng thời kỳ)
 • Rút vốn gốc trước hạn khi có nhu cầu

Hồ sơ:

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.