TĂNG TỐC THÀNH CÔNG

IVB chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ tài chính kịp thời giúp doanh nghiệp sở hữu xe ô tô nhanh chóng để tăng tốc tiến đến thành công.

1. Lãi suất ưu đãi:

Khách hàng có 2 lựa chọn lãi suất vay mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh:

Lựa chọn A

Lãi suất cố định 6,99%/năm

Áp dụng 3 tháng đầu tiên

Lựa chọn B

Lãi suất cố định  7,99%/năm

Áp dụng 6 tháng đầu tiên

 

2. Chính sách phí trả nợ trước hạn:

- Năm đầu tiên: 3%

- Năm thứ hai: 2%

- Năm thứ ba: 1%.

- Từ năm thứ tư trở đi: Miễn phí.

 

3. Điều kiện khác:

- Loại xe: Mới 100%

- Thời gian vay tối thiểu 3 năm.

- Thời gian áp dụng: Từ nay đến khi có thông báo mới.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất của IVB hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng 1900 588 879.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.