KÍCH HOẠT THẺ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ


1. ỨNG DỤNG IVB MOBILE BANKING: Đăng nhập ứng dụng IVB Mobile Banking mục Thẻ IVB > Kích hoạt thẻ/ Cấp PIN mới


2. TIN NHẮN SMS: Nhắn tin theo cú pháp IVB KICHHOAT <4 số cuối số thẻ> gửi đến 8149


3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 24/7 theo số điện thoại 1900588879

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.