KÍCH HOẠT THẺ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ


1. ỨNG DỤNG IVB MOBILE BANKING: Đăng nhập ứng dụng IVB Mobile Banking mục Thẻ IVB > Kích hoạt thẻ/ Cấp PIN mới


2. TIN NHẮN SMS: Nhắn tin theo cú pháp IVB KICHHOAT <4 số cuối số thẻ> gửi đến 8149


3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 24/7 theo số điện thoại 1900588879

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114