THE ANAM RESORT & VILLA (CAM RANH)

- Giảm 20% trên giá phòng trên giá linh hoạt tốt nhất tại website: www.theanam.com

- Giảm 15% dịch vụ ăn uống

- Giảm 30% dịch vụ Spa

 

Lưu ý:

- Ưu đãi áp dụng tại các địa điểm:

   + The Anam resort & Villa

+ The Anam spa

+ Nhà hàng Colonial – The Anam resort

+ Nhà hàng Indochine – The Anam resort

+ Nhà hàng Làng Việt – The Anam resort

- Thời gian diễn ra chương trình ưu đãi: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.          

- Không áp dụng cùng các ưu đãi khác (nếu có)

- Ưu đãi không áp dụng cho các giai đoạn sau:

  • 01/01/2021 – 04/01/2021;
  • 12/02/2021 – 20/02/2021;
  • 30/04/2021 – 02/05/2021;
  • 27/12/2021 – 31/12/2021.