SOMERSET WEST POINT HANOI

IVB X SOMERSET WEST POINT HANOI

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn SOMERSET WEST POINT HANOI

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Số 2, Đường Tây Hồ, Đường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

AMIANA RESORT NHA TRANG

IVB X AMIANA RESORT NHA TRANG

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn AMIANA RESORT NHA TRANG

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Vịnh Nha Trang, Đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

MERPERLE HÒN TẰM RESORT

IVB X MERPERLE HÒN TẰM RESORT

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn MERPERLE HÒN TẰM RESORT.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Đảo Hòn Tằm, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

CHICLAND HOTEL

IVB X CHICLAND HOTEL

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn CHICLAND HOTEL.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Số 210, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Thành phố Đà Nẵng.

PULLMAN VŨNG TÀU

IVB X PULLMAN VŨNG TÀU

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn PULLMAN VŨNG TÀU.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Số 15, Đường Thi Sách, Phường Tháng Tám, Thành phố Vũng Tàu.

MƯỜNG THANH SAIGON CENTER

IVB X MƯỜNG THANH SAIGON CENTER

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn MƯỜNG THANH SAIGON CENTER.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Số 8A, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

TIA WELLNESS RESORT

IVB X TIA WELLNESS RESORT

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn TIA WELLNESS RESORT.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

AMIANA RESORT NHA TRANG

IVB X PARK HYATT SAIGON

Giảm giá 20% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn PARK HYATT SAIGON.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

Số 2 Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

SHERATON HANOI HOTEL

IVB X SHERATON HANOI HOTEL

Giảm giá 10% trên giá công bố khi khách hàng đặt phòng tối thiểu 2 đêm tại khách sạn SHERATON HANOI HOTEL.

Thời gian áp dụng: 01/01/2024 - 30/07/2024

Điều kiện áp dụng:

- Mã ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần, áp dụng trên 01 booking; không có giá trị quy đổi thành tiền mặt;
- Mã ưu đãi áp dụng cho hạng phòng tiêu chuẩn;
- Mã ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác của đối tác; không áp dụng vào các dịp Lễ/ Tết.

Hướng dẫn sử dụng:

Khách hàng liên hệ tổng đài 18001587 tối thiểu 07 ngày trước khi sử dụng dịch vụ. Cung cấp các thông tin cần thiết để kiểm tra, đặt phòng, thanh toán theo hướng dẫn của tư vấn viên và sử dụng ưu đãi.

Địa điểm áp dụng:

K5 Nghi Tàm, Số 11 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.