CHI HỘ LƯƠNG - HOA HỒNG

Chi hộ lương/ hoa hồng là dịch vụ mà IVB thực hiện chi trả hộ lương/ hoa hồng cho nhân viên hoặc đại lý của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng bằng cách ghi nợ tài khoản của khách hàng tại IVB và chi tiền mặt cho người nhận hoặc ghi có vào tài khoản người nhận.

Đối tượng

Các công ty hoặc các tổ chức có nhu cầu chi lương cho nhân viên hoặc chi hoa hồng cho các đại lý.

Tiện ích

 • Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công, phương tiện làm việc.
 • Tiết kiệm thời gian kiểm đếm đồng thời tránh rủi ro trong việc vận chuyển tiền mặt.
 • An toàn, bảo mật về tiền lương cho nhân viên.
 • Giao dịch nhanh chóng, chính xác
 • Nhân viên hoặc đại lý của khách hàng được hỗ trợ mở tài khoản tại IVB đồng thời tiếp cận các dịch vụ cộng thêm của ngân hàng như: SMS Banking, Internet Banking…

 

Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND
 • Các hình thức chi:
 • Tần suất: định kỳ tháng hoặc khi phát sinh.
 • Phí: theo biểu phí của IVB (công bố theo từng thời kỳ).

Hồ sơ:

 • Hồ sơ mở TKTT tại IVB (nếu Khách hàng chưa có tài khoản)
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 588 879 hoặc Chi nhánh/PGD gần nhất của IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114