Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Khách hàng Lê Hoài Nam

Kính gửi các Quý Công ty và Ông Lê Hoài Nam

Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Tân Bình thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Hoài Nam, cụ thể TẠI ĐÂY .

Mọi thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ: Bà Trần Phạm Thanh Tuyền - Phó phòng kinh doanh - SĐT 090 9989430. Địa chỉ liên hệ: 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM.

Trân trọng thông báo ./.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114