THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2

Ngân hàng Indovina CN Thiên Long thông báo tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với trường hợp tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Phương Đông

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.