THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2

Ngân hàng Indovina CN Thiên Long thông báo tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với trường hợp tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Phương Đông

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tool & Support

We are ready to help you.