Tài khoản thanh toán VND

Thực hiện các giao dịch gồm gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, các dịch vụ thẻ ATM và các dịch vụ ngân hàng hiện đại: SMS Banking, Internet Banking

Tài khoản thanh toán ngoại tệ

Được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động tài chính của khách hàng bao gồm gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản

Đăng ký mở tài khoản

Đăng ký ngay để tận hưởng các tiện ích vượt trội!

Biểu phí