GÓI PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Với Gói phí dịch vụ của IVB, Khách hàng cá nhân sẽ được cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch với ưu đãi tốt nhất.

 

- Loại tiền: VNĐ. 

- Gói phí dịch vụ ưu đãi:

STT

Sản phẩm/Dịch vụ

Gói Cơ bản

Gói Đặc biệt

Gói VIP

I

Phí chuyển tiền

1

Chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống

1.1

Chuyển tiền nhanh 24/7

Giảm 50%/

Miễn phí

Miễn phí

1.2

Chuyển tiền thường

Giảm 50%

Miễn phí

Miễn phí

1.3

Chuyển tiền đi cho người nhận bằng CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

Giảm 50%

Miễn phí

Miễn phí

2

Chuyển tiền quốc tế

2.1

Chuyển tiền qua CUB

a

Nhận chuyển đến

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

2.2

Chuyển tiền quốc tế khác

a

Nhận chuyển tiền đến

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

II

Phí Thẻ

1

Premium Card 

1.1

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

1.2

Phí thường niên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

1.3

Phí rút tiền ngoại mạng

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

Miễn phí

2

Visa Debit Card 

2.1

Phí phát hành

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

2.2

Phí thường niên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3

Visa Credit Card 

3.1

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3.2

Phí thường niên

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

III

Ngân hàng điện tử

1

SMS Banking

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí sử dụng Online Banking

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3

Phí sử dụng Mobile Banking

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 

- Điều kiện tham gia: Chỉ cần duy trì số dư bình quân tối thiểu hàng tháng theo mức đã đăng ký, Khách hàng sẽ được MIỄN PHÍ tham gia gói với hàng loạt các ưu đãi miễn giảm phí.

Nội dung

Gói Cơ bản

Gói Đặc biệt

Gói VIP

Số dư bình quân tối thiểu (theo tháng)

3.000.000

8.000.000

15.000.000

Phí Gói dịch vụ (chưa VAT) nếu không duy trì được số dư bình quân đã đăng ký

30.000

60.000

100.000

 

Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch IVB gần nhất để được tư vấn và đăng ký tham gia.

Hotline 1900 588 879

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.