GÓI PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Với gói phí dịch vụ của IVB, Khách hàng doanh nghiệp sẽ được cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch với ưu đãi tốt nhất.

- Loại tiền: VNĐ

- Gói phí dịch vụ ưu đãi:

STT

Dịch vụ

Gói Cơ bản

Gói Đặc biệt

Gói VIP

I

Phí chuyển tiền

1

Chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống

1.1

< 500 triệu VNĐ

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

Miễn phí

1.2

≥ 500 triệu VNĐ

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

Miễn phí

1.3

Chuyển tiền đi cho người nhận bằng CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

Miễn phí

2

Dịch vụ chi lương

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3

Chuyển tiền quốc tế

3.1

Chuyển tiền qua CUB

a

Nhận chuyển đến

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

b

Chuyển tiền đi

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

3.2

Chuyển tiền quốc tế khác

a

Nhận chuyển tiền đến

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

b

Chuyển tiền đi

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

II

Phí Thẻ tín dụng Doanh nghiệp

1

Phí phát hành

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí thường niên

Theo biểu phí IVB

Giảm 50%

Miễn phí

III

Ngân hàng điện tử/ Digital Banking

1

SMS Banking

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí sử dụng Online Banking

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

3

Nộp thuế nội địa điện tử

 

Cùng Tỉnh/Tp

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 

Khác Tỉnh/Tp

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

IV

Giao dịch tại quầy

1

Phong toả TK theo yêu cầu KH

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

2

Nộp/Rút tiền tại quầy (Khác tỉnh/Tp)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

4

Sao kê đột xuất tài khoản

Theo biểu phí IVB

Theo biểu phí IVB

Miễn phí

 

- Điều kiện tham gia: Chỉ cần duy trì số dư bình quân tối thiểu hàng tháng theo mức đã đăng ký, Khách hàng sẽ được MIỄN PHÍ tham gia gói với hàng loạt các ưu đãi miễn giảm phí.

Nội dung

Gói Cơ bản

Gói Đặc biệt

Gói VIP

Số dư bình quân tối thiểu (theo tháng)

200.000.000

500.000.000

900.000.000

Phí Gói dịch vụ (chưa VAT) nếu không duy trì được số dư bình quân đã đăng ký

390.000

990.000

1.990.000

Quý khách vui lòng đến điểm giao dịch IVB gần nhất để được tư vấn và đăng ký tham gia.

Hotline 1900 588 879

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.