THANH TOÁN XUẤT KHẨU

 1. Nhờ thu xuất khẩu

Mô tả sản phẩm: là phương thức thanh toán do người xuất khẩu ủy quyền cho IVB là Ngân hàng thanh toán (Remitting Bank) gửi bộ chứng từ đòi tiền đến Ngân hàng thu hộ nhờ thu hộ tiền hàng từ người nhập khẩu.

Lợi ích của sản phẩm:

 • Đảm bảo an toàn cho người xuất khẩu vì chỉ khi người nhập khẩu thanh toán/chấp nhận thanh toán thì Ngân hàng thu hộ mới giao chứng từ cho người nhập khẩu.
 • Có thể dùng bộ chứng từ để chiết khấu tại IVB, tăng tính thanh khoản của bộ chứng từ
 • Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ xuất khẩu của IVB.
 • Dễ dàng tra soát tình trạng bộ chứng từ do mạng lưới đại lý được thiết lập rộng khắp trên toàn thế giới của IVB.
 • Mức phí cạnh tranh
 • Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin cho khách hàng

Các hình thức Nhờ thu xuất khẩu:

 • Nhờ thu trả ngay (D/P-Document against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì Ngân hàng thu hộ mới giao chứng từ gốc cho người nhập khẩu để đi nhận hàng
 • Nhờ thu trả chậm (D/A-Document against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn thì Ngân hàng thu hộ mới giao chứng từ gốc cho người nhập khẩu để đi nhận hàng.

 

 1. Thư tín dụng xuất khẩu (L/C xuất khẩu)

Mô tả sản phẩm: L/C xuất khẩu là sản phẩm mà IVB giữ vai trò là Ngân hàng thông báo L/C và được Ngân hàng phát hành ủy quyền và/hoặc được người thụ hưởng chỉ định làm Ngân hàng xuất trình bộ chứng từ theo L/C.

Các sản phẩm theo L/C xuất khẩu:

 1. Thông báo L/C/tu chỉnh L/C

Mô tả sản phẩm: IVB có nghĩa vụ kiểm tra tính chân thực của L/C/tu chỉnh L/C và thông báo cho khách hàng.

Lợi ích của sản phẩm:

 • Dịch vụ xác thực L/C được thực hiện nhanh chóng, chính xác
 • IVB cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí những điều khoản bất lợi cho khách hàng, ngay cả trước khi L/C được phát hành nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí cho khách hàng.
 1. Kiểm tra bộ chứng từ xuất trình theo L/C xuất khẩu

Mô tả sản phẩm: là dịch vụ mà IVB, đóng vai trò là Ngân hàng xuất trình/chiết khấu, sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ theo L/C xuất khẩu, bên cạnh đó tư vấn cho khách hàng lập bộ chứng từ phù hợp với L/C và thông lệ quốc tế nhằm mục đích thu được tiền thanh toán nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

Lợi ích của sản phẩm:

 • Khách hàng có được sự tư vấn tốt nhất khi lập bộ chứng từ đòi tiền theo L/C để phù hợp với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế, và do đó sẽ được thanh toán nhanh nhất với chi phí thấp nhất.
 • Có thể dùng bộ chứng từ để chiết khấu tại IVB. Khách hàng có thể được IVB thanh toán ngay khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp, với lãi suất chiết khấu cạnh tranh, thủ tục đơn giản, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ xuất khẩu của IVB
 • Mức phí cạnh tranh
 • Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin cho khách hàng
 1. Chuyển nhượng L/C

Mô tả sản phẩm: là dịch vụ mà IVB đóng vai trò là Ngân hàng chuyển nhượng, căn cứ vào chỉ định của L/C quy định có thể chuyển nhượng (L/C gốc) và theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất, thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn phần L/C đó cho người hưởng lợi thứ hai, đồng thời sẽ tiếp nhận bộ chứng từ của người hưởng lợi thứ hai để xuất trình cho Ngân hàng phát hành

Lợi ích của sản phẩm:

 • L/C được chuyển nhượng bởi IVB sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng của khách hàng là người hưởng lợi thứ nhất tại IVB.
 • Cung cấp cho các bên (người mua, người trung gian, người bán) một giải pháp tiện lợi, an toàn và hiệu quả cùng với chi phí thấp nhất.
 • IVB sẽ hỗ trợ tư vấn, kiểm tra chứng từ để giúp khách hàng lập bộ chứng từ phù hợp với L/C, để được thanh toán nhanh chóng và giảm thiểu chi phí.
 1. Chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu (theo L/C và Nhờ thu)

Mô tả sản phẩm: là dịch vụ hỗ trợ tài chính do IVB cung cấp cho khách hàng trên cơ sở khách hàng xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu hợp lệ cho IVB để IVB xuất trình cho Ngân hàng phát hành/thu hộ.

Lợi ích của sản phẩm

 • Được chiết khấu nhanh với lãi suất chiết khấu cạnh tranh và tỷ lệ chiết khấu cao
 • Được hỗ trợ kiểm tra bộ chứng từ và tư vấn để lập bộ chứng từ phù hợp với L/C và thông lệ quốc tế.
 • Dễ dàng tra soát tình trạng bộ chứng từ do mạng lưới đại lý được thiết lập rộng khắp trên toàn thế giới của IVB.
 • Mức phí cạnh tranh
 • Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin cho khách hàng

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.