THANH TOÁN NHẬP KHẨU

 1. Nhờ thu nhập khẩu

Mô tả sản phẩm: Nhờ thu nhập khẩu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu và người nhập khẩu thỏa thuận ủy quyền cho IVB là Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank) nhờ thu hộ tiền hàng từ người nhập khẩu (là khách hàng của IVB) để đổi lấy bộ chứng từ đi nhận hàng.

Lợi ích của sản phẩm:

 • Giảm bớt rủi ro thanh toán cho người xuất khẩu do có IVB nắm giữ chứng từ và chỉ khi người nhập khẩu thanh toán/chấp nhận thanh toán tiền hàng thì mới nhận được bộ chứng từ để đi lấy hàng
 • Thủ tục đơn giản với chi phí thấp do khách hàng chỉ cần thanh toán/chấp nhận thanh toán là có thể lấy bộ chứng từ đi nhận hàng
 • Dịch vụ được thực hiện an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác với mức phí cạnh tranh
 • Khách hàng được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ nhập khẩu

Các hình thức Nhờ thu nhập khẩu:

 • Nhờ thu trả ngay (D/P-Document against Payment): IVB sẽ thanh toán trả ngay cho người xuất khẩu khi người nhập khẩu thanh toán tiền hàng để đổi lấy bộ chứng từ đi nhận hàng.
 • Nhờ thu trả chậm (D/A-Document against Acceptance): IVB sẽ thông báo chấp nhận thanh toán hối phiếu trả chậm của người nhập khẩu vào ngày đáo hạn cho người xuất khẩu, khi người nhập khẩu cam kết thanh toán trả chậm vào ngày đáo hạn để đổi lấy bộ chứng từ đi nhận hàng.

 

 1. Thư tín dụng nhập khẩu

Mô tả sản phẩm: Thư tín dụng (L/C-Letter of Credit) do IVB phát hành là cam kết không hủy ngang về việc thanh toán cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C, các Quy tắc Thống nhất về Thực hành Tín dụng Chứng từ (UCP) và Thông lệ Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm tra Chứng từ (ISBP).

Lợi ích của sản phẩm:

 • Đảm bảo an toàn và giảm bớt rủi ro thanh toán cho cả người xuất khẩu và người nhập khẩu do có cam kết từ phía Ngân hàng phát hành.
 • Đối với người nhập khẩu có thể kiểm soát được việc giao hàng theo đúng tiến độ khi có quy định rõ ràng trong L/C và chỉ thanh toán khi bộ chứng từ phù hợp với điều kiện của L/C, các quy tắc và thông lệ quốc tế.
 • Khách hàng có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí nhằm giảm bớt rủi ro trong thương mại quốc tế
 • Với uy tín và mạng lưới đại lý trên toàn thế giới, các ngân hàng nước ngoài sẽ dễ dàng chấp nhận chiết khấu bộ chứng từ theo L/C do IVB phát hành cho người xuất khẩu.
 • Dịch vụ được thực hiện an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác
 • Mức phí cạnh tranh
 • Khách hàng được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ nhập khẩu

Các nghiệp vụ L/C nhập khẩu:

 • Phát hành/Tu chỉnh L/C nhập khẩu: L/C cung cấp cho người nhập khẩu và xuất khẩu một cơ chế quản lý luân chuyển dòng tiền được tốt hơn. Người nhập khẩu có thể yêu cầu IVB phát hành L/C thanh toán trả ngay hoặc trả chậm trong một thời hạn nhất định.
 • Phát hành Bảo lãnh nhận hàng/Ký hậu vận đơn/Phát hành ủy quyền nhận hàng cho khách hàng đi lấy hàng khi Ngân hàng chưa nhận được bộ chứng từ gốc, tránh tình trạng lưu kho, lưu bãi, tốn kém thêm chi phí đồng thời đáp ứng tiến độ lưu thông hàng hóa của khách hàng
 • Kiểm tra bộ chứng từ xuất trình theo L/C nhập khẩu: Khách hàng sẽ được IVB kiểm tra và thông báo tình trạng bộ chứng từ trước khi thanh toán/chấp nhập thanh toán.
 • Thanh toán/Chấp nhận thanh toán bộ chứng từ theo L/C nhập khẩu: Khách hàng được hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình tài trợ nhập khẩu để thanh toán cho bộ chứng từ nhập khẩu.

Các sản phẩm khác theo L/C:

 • L/C trả chậm có điều khoản thanh toán ngay (UPAS L/C): là L/C trả chậm có điều khoản cho phép người thụ hưởng có thể yêu cầu thanh toán ngay. Điều này cho phép người xuất khẩu được thanh toán ngay khi có bộ chứng từ xuất trình cho IVB trong khi người nhập khẩu có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính khi chỉ phải thanh toán trả chậm vào ngày đáo hạn.
 • L/C nội địa (phát hành bằng đồng Việt nam): Là L/C do IVB phát hành để thanh toán cho người thụ hưởng trong nước bằng đồng Việt Nam.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.