CHIẾT KHẨU BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU

Đặc điểm: Ngay sau khi giao hàng và hoàn thiện bộ chứng từ đòi tiền, khách hàng có thể xuất trình và để nghị IVB chiết khấu bộ chứng từ. IVB sẽ ứng trước tiền hàng cho khách hàng.

Tiện ích:

- Được tư vấn BCT XK trước khi chiết khấu.

- Được IVB ứng trước tiền hàng.

- Chiết khấu BCT với phương thức đa dạng: L/C, D/A, D/P…

- Tỷ lệ chiết khấu tối đa đến 95%

- Thời gian chiết khấu tối đa đến 180 ngày

- Thủ tục nhanh chóng

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Hồ sơ tài chính

- Bộ chứng từ xuất khẩu

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có)

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.