THẺ ATM PREMIUM

Tiện ích

 • Miễn phí rút tiền tại bất kỳ máy ATM của IVB (chỉ áp dụng cho chủ thẻ Premium)
 • Chuyển tiền tiện lợi qua hệ thống máy ATM của IVB
 • Hạn mức rút tiền lên đến 5 triệu đồng cho một lần giao dịch tại máy ATM của IVB
 • An toàn thanh toán và rút tiền mọi lúc tại tất cả các ATM và POS trên toàn quốc

Đối tượng phù hợp

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Người Việt Nam hay nước ngoài
 • Có tài khoản thanh toán tại ngân hàng Indovina

Cách thức đăng ký

 • Điền vào đơn đăng ký thẻ IVB Premium bằng cách tải đơn pdf hoặc lấy tại bất kỳ chi nhánh nào của IVB
 • Chứng từ bổ trợ
  • Giấy tờ chứng minh cá nhân
 • Liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch IVB gần nhất để đăng ký

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114