Thông báo v/v thu giữ và xử lý tài sản thế chấp

IVB chi nhánh Tân Bình thông báo v/v thu giữ và xử lý tài sản thế chấp của Công ty Việt Nam J.S Plastic Packaging. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.