THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CÁC KHOẢN NỢ CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) thông báo chào bán các khoản nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) với các thông tin cụ thể như sau:

STT

Tên khách hàng

Nghĩa vụ nợ

(VNĐ - Tới ngày 30/04/2024)

Tài sản bảo đảm

(VND - Tới ngày 30/04/2024)

Giá bán nợ

(VNĐ)

1

Công ty TNHH Hòa Bình

1,188,258,000,000

- Bất động sản tại Đà Nẵng

- Máy móc thiết bị.

- Tài sản khác.

Có tổng giá trị là: 1,985,978,000,000

1,188,258,000,000

2

Công ty Cổ phần XD và SX Thép Hòa Bình

75,411,000,000

- Bất động sản tại Đà Nẵng

- Máy móc thiết bị.

Có tổng giá trị là: 90,887,000,000

75,411,000,000

3

Nguyễn Văn Quỳnh

88,842,000,000

- Các căn hộ tại Đà Nẵng

Có tổng giá trị là: 75,663,000,000

88,842,000,000

4

Nguyễn Bích Hồng

79,478,000,000

- Các căn hộ tại Đà Nẵng

Có tổng giá trị là: 79,395,000,000

79,478,000,000

5

Phạm Thị Hồng Thắm

68,223,000,000

- Các căn hộ tại Đà Nẵng

Có tổng giá trị là: 60,122,000,000

68,223,000,000

6

Lê Huy Sơn

52,904,000,000

- Các căn hộ tại Đà Nẵng

Có tổng giá trị là: 38,302,000,000

52,904,000,000

7

Phạm Hòa Bình

22,111,000,000

- Các căn hộ tại Đà Nẵng

Có tổng giá trị là: 21,748,000,000

22,111,000,000

  1. Cách thức chào mua khoản nợ:
  • IVB bán toàn bộ khoản nợ với nguyên trạng khoản nợ, bao gồm: Toàn bộ quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ của Bên bán đối với Bên nợ; quyền xử lý TSBĐ và các quyền lợi ích khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bên bán; kể cả các quyền lợi, nghĩa vụ trước, trong và sau khi mua bán nợ.
  • Phương thức mua bán không truy đòi.
  • Giá bán theo giá thị trường và thỏa thuận của các bên sau khi được IVB chấp thuận.
  1. Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ:

IVB sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

  1. Gửi hồ sơ chào mua khoản nợ:
  • Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua) và Hồ sơ năng lực tài chính.
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: Ngân hàng TNHH Indovina - Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Người liên hệ: Ông Trần Đức Thắng - SĐT: 0908 302 150) hoặc Nguyễn Duy Quyết - SĐT: 0902 870 003 – Trưởng Bộ phận thu hồi nợ xấu.

  • Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ gửi hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 31/05/2024.

Trân trọng thông báo!

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114