THÔNG BÁO VỀ GIAO DỊCH THẺ VISA

Kính gửi Quý Khách hàng

 

Với mục đích gia tăng bảo mật và đáp ứng tuân thủ yêu cầu của Tổ chức Thẻ quốc tế, IVB đang trong quá trình nâng cấp, chuyển đổi giao thức xác thực bảo mật 3D secure từ 3DS 1.0 sang EMV 3DS. 
 
Trong thời gian này, một số giao dịch có xác thực 3DS (Verified by Visa) bằng thẻ Visa có thể tạm thời bị từ chối tại một vài đơn vị chấp nhận thẻ do sự khác biệt giữa 2 giao thức bảo mật 3DS của IVB và Ngân hàng chấp nhận thẻ.
 
Kết quả của việc nâng cấp sẽ được thông báo đến Quý khách trong thời gian sớm nhất.
 
Các loại giao dịch thẻ Visa khác vẫn được xử lý thành công bình thường.
 
Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Call Center của chúng tôi số: 1900588879.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114