Thông báo thay đổi thời gian thu giữ TSBĐ

IVB CN Thiên Long thông báo thay đổi thời gian thu giữ TSBĐ đối với trường hợp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Du lịch Nam An

Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.