THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN PHÒNG GIAO DỊCH HỒNG BÀNG, TRỰC THUỘC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

 • Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng;
 • Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động Ngân hàng Liên doanh số 101/GP-NHNN
  ngày 11/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ngày 22/11/2022;
 • Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013, Thông tư 01/2022/TT-NHNN sửa đổi ngày 28/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 • Căn cứ Quy chế Quản lý và phát triển mạng lưới IVB số 03/2022/QĐ-BOM-HRND ngày 10/03/2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
 • Căn cứ Quyết định số 68/2024/QĐ-BOE-HRND ngày 12/03/2024 của Ban điều hành IVB v/v thay đổi tên Phòng giao dịch Hồng Bàng.

Ngân Hàng TNHH Indovina trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc thay đổi tên Phòng Giao dịch Hồng Bàng, trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng như sau:

 • Tên gọi : Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina –
  Chi nhánh
  Hải Phòng – Phòng giao dịch Hồng Bàng.
 • Tên gọi mới: Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina –
  Chi nhánh
  Hải Phòng – Phòng giao dịch Tân Vũ.
 • Chi nhánh trực tiếp quản lý (không thay đổi): Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Hải Phòng.
 • Địa điểm (không thay đổi): Tòa nhà Đình Vũ Plaza, Khu C – Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 • Điện thoại: 0225 3747121– Fax: 0225 3747122.
 • Ngày bắt đầu hoạt động với tên mới: Từ ngày 18/03/2024.

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng IVB trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và sử dụng các dịch vụ của IVB từ Quý Khách hàng trong thời gian sắp tới!

                                     IVB rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách!

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114